Mitsubishi Electric เชื่อในนโยบาย 
Eco Changes เพื่ออนาคตสีเขียวที่ดียิ่งขึ้น

แนวคิด Eco Changes เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเราในการร่วมมือกับลูกค้า และพันธมิตร
เพื่อที่จะปกป้องและรักษาโลกของเราและทุกชีวิตให้ยั่งยืน สำหรับคนรุ่นหลังต่อไป

อินเดีย

เรื่องราวของChandni Devi

ในชุมชนชนบทมากมายทั่วอินเดีย น้ำสะอาดและปลอดภัยหาได้แค่ในบางพื้นที่เท่านั้น

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้หญิงทั้งหลายต้องเดินทางไกลไปยังแหล่งน้ำ เพื่อตักตวงและนำน้ำกลับมาให้เพียงพอกับที่ต้องใช้ในแต่ละวัน ซึ่งเป็นจำนวนน้ำที่พวกเราส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ใจถึงความสำคัญของมัน

การออกไปตักน้ำเช่นนี้ ดำเนินมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปีมาแล้วที่เมือง ภิลวารา, ราชาสถาน และทำให้ผู้หญิงที่นี่เหมือนกับติดคุกที่ต้องทำเช่นนี้ทุกวัน Chandni Devi ก็เช่นกัน เธอต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำมาตลอดชีวิตของเธอ

นับเป็นเรื่องโชคดีสำหรับ Anita Jat ลูกสาวของเธอ, เพราะเมืองภิลวารา ในปัจจุบัน สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดและบริสุทธิ์ได้หลายวิธี ซึ่งทำให้ผู้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่า สำหรับคนรุ่นหลังต่อไปได้

น้ำบริสุทธิ์, ระบบบำบัดน้ำของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ช่วยทำให้กระบวนการทำน้ำให้บริสุทธิ์มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และมีการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ได้

กัมพูชา

เรื่องราวของOrm Socheat

ชุมชนส่วนใหญ่ในกัมพูชาต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานที่ไม่แน่นอนและไม่ปลอดภัย

เตาไฟจุดน้ำมันก๊าด ยังคงถูกใช้งานอย่างแพร่หลายสำหรับการทำอาหารและใช้เป็นแสงสว่าง เนื่องจากระบบเชื่อมโยงไฟฟ้ามีราคาแพง และอยู่เหนือวิถีของชาวกัมพูชาส่วนใหญ่

ประชากรส่วนใหญ่ยังอาศัยอยู่ในชนบท ในบ้านแบบดั้งเดิมที่สร้างบนแท่งเสาไม้ การใช้เตาไฟจุดน้ำมันก๊าดนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ และเกิดระเบิด รวมทั้งยังก่อให้เกิดควันพิษจากการเผาน้ำมันก๊าดอีกด้วย

นับว่ายังโชคดีที่ Orm Socheat และครอบครัวของเขา ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งพลังงานที่ปลอดภัยและราคาย่อมเยาว์ ทำให้ครอบครัวและชุมชนของเขาสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ด้วยแสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์นี้ ปัจจุบัน Orm สามารถอ่านหนังสือยามค่ำคืนได้ และจะสามารถก้าวตามฝันที่อยากจะเป็นคุณครูสักวันหนึ่งได้

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ Mitsubishi Electric ได้ถูกนำมาใช้ในโครงการพลังงานทดแทน สำหรับชุมชนในชนบทต่างๆ ทั่วเอเชีย